• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Ředitel VoZP: Musíme být partnerem pojištěnců, ne jen přerozdělovat peníze

20. 10. 2017

Posílit kompetence zdravotních pojišťoven je podle generálního ředitele VoZP ČR Josefa Diessla nutné k tomu, aby mohly být aktivním partnerem pacientů, který jim pomáhá procházet systémem poskytované péče.

„Pacienti by se měli více obracet na své zdravotní pojišťovny, aby se opravdu chovaly jako pojišťovny a nebyly pouze institucemi na přerozdělování peněz,“ řekl Josef Diessl ve svém vystoupení na „Kulatém stole Zdravotnického deníku“. Ten se konal 19. října a vedle ředitele VoZP zde byli hlavními řečníky náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp, ředitel VZP Zdeněk Kabátek, ředitel ZPMV David Kostka, předseda představenstva EUC a.s. Václav Vachta a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka.

Setkání moderoval šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Tématem, které se prolínalo vystoupeními všech diskutujících, byly změny, které přinese úhradová vyhláška na rok 2018 zejména pro lůžkovou péči, ambulantní sféru a centrovou léčbu. Mezi diskutujícími převážil názor, že úhradová vyhláška sice zreguluje finanční toky ve zdravotnictví a poskytne systému zdravotní péče určitou stabilitu, ale v podstatě znemožní vytváření rezerv v době hospodářského růstu.

„Chybí politická vůle efektivně redukovat síť zdravotnických zařízení, aby došlo ke stabilizaci zdravotního personálu tam, kde je potřeba. Nám pojišťovnám pak chybí odvaha neobnovit rámcové smlouvy některým poskytovatelům zdravotní péče. Velmi nám také chybí transparentní hodnocení zdravotnických zařízení, kde mediátorem takového hodnocení by mělo být ministerstvo zdravotnictví. Konkrétně pro VoZP bude v nejbližším období největší výzvou k řešení centrová péče a ambulantní specializovaná péče," uvedl Josef Diessl.