• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Vojenský fond solidarity ve dnech 24. října – 18. listopadu 2022 organizuje již osmý ročník tradiční sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů, jehož mezinárodním symbolem je květ vlčího máku.

Získané peníze budou připsány na účet fondu, z něhož je financována potřebná pomoc vojákyním a vojákům sloužícím v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, včetně příslušníků Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky.

Vojenský fond solidarity za svou dosavadní existenci finančně podpořil již 40 vojáků a jejich rodin v těžké životní situaci celkovou částkou 14 927 025 Kč. Loňský výtěžek dosáhl opět rekordní výše 1 995 723 Kč.

Bližší informace o umístění putovních sbírkových pokladniček najdete na webu fondsolidarity.army.cz. Poděkování za příspěvek do pokladničky VFS v podobě květu vlčího máku bude patřit všem dobrovolným dárcům.

Předem vám všem, kteří tuto akci podpoříte, ze srdce děkujeme.

Díky vám může Vojenský fond solidarity pomáhat potřebným.

Vojenský fond solidarity