• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Snížení ochranného limitu pro invalidní pojištěnce

Od 1. 1. 2020 je limit doplatků snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (§ 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění).

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost doložit. Teprve od data, kdy tuto zákonnou podmínku splní, mají pojištěnci nárok na snížení limitu.

Pro nahlášení nároku na snížený limit z důvodu invalidity je k dispozici formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, k tomu je třeba doložit příslušné doklady (kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetí stupni).

Zároveň upozorňujeme, že pojištěncům je zákonem nově dána povinnost oznámit zdravotní pojišťovně změny skutečností souvisejících s nárokem na snížený limit.