• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

Stanovisko Vojenské zdravotní pojišťovny ČR k nálezům NKÚ
z kontroly hospodaření v letech 2015 až 2017

Nejvyšší kontrolní úřad se při kontrole, jejíž výsledky zveřejnil zde, zaměřil z valné většiny na období, kdy VoZP řídilo bývalé vedení v čele s MUDr. Karlem Šteinem. V mnoha ohledech dospěl k obdobným závěrům jako předchozí kontrola ministerstev financí a zdravotnictví.

Nynější management se s důsledky působení bývalého vedení pojišťovny vyrovnává od samého počátku. Přijal množství nápravných opatření, jak jednorázových, tak systémových. Sporné nebo nevýhodné smlouvy s právnickými i fyzickými osobami byly vypovězeny, stejně tak byly kompletně přepracovány programy zdravotní prevence (vč. zrušení tzv. Manažerského programu a vypovězení smluv z něj vyplývajících). V této části nálezu NKÚ je VoZP pouze nucena odmítnout závěr naznačující, že vojákům sloužícím v zahraničních misích nebyly plně k dispozici preventivní zdravotní balíčky. Je tomu právě naopak, pojišťovna v kontrolovaném období každoročně zajišťovala a nadále zajišťuje preventivní balíčky pro účastníky misí v množství a struktuře přesně odpovídající požadavkům zdravotnické služby Armády ČR.

Jedním z prioritních úkolů, které se podařilo splnit, byla stabilizace a modernizace IT systémů, jejichž zanedbaný stav v minulosti vedl k chybám v evidenci pojištěnců, zmíněným i v závěru NKÚ. Dále byl nově nastaven vnitřní kontrolní systém, zaveden systém řízení dokumentace a hodnocení kvality. Vedení pojišťovny rovněž stanovilo závazné vnitřní předpisy pro zadávání veřejných zakázek podle platného zákona.

Pojišťovna současně usiluje o to, aby se domohla náhrady škod vyplývajících z dříve špatně nastavených smluvních vztahů. „Mnohá rozhodnutí bývalého vedení jsou předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a Vojenská zdravotní pojišťovna je k němu připojena jako poškozená. Ihned poté, co bude pravomocně prokázána škoda, vyčíslena její výše a určen ten, kdo ji způsobil, bude VoZP tuto škodu důsledně vymáhat na odpovědné osobě nebo osobách,“ upřesnil generální ředitel Ing. Josef Diessl.

 

Praha, 13. 5. 2019