• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Stanovisko VoZP k aktuální situaci ve zdravotnictví a k úvahám o případném sloučení se ZPMV

Česká republika se kvůli celosvětové pandemii nemoci covid-19 nachází v nesmírně obtížné době, která vytváří extrémní a dlouhodobý tlak na celý zdravotnický systém a vyžaduje enormní nasazení lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Role zdravotních pojišťoven je v této situaci klíčová, protože i v krizi musí zajistit financování zdravotní péče. Přetrvávající nouzový stav vyžaduje krizové řízení celého zdravotnického systému, včetně zdravotních pojišťoven.

Je nezbytné se soustředit na řešení problémů s nedostatkem vakcín, zajištění plošného očkování populace, zabezpečení kapacit intenzivní lůžkové péče a mnohé další. Toto jsou skutečné priority zdravotnictví v roce 2021 a zdravotní pojišťovny v tom mají nezastupitelnou roli.

Vojenská zdravotní pojišťovna dokázala v loňském krizovém roce – i díky navýšení plateb za tzv. státní pojištěnce – zajistit bezproblémové financování zdravotní péče pro své klienty v celkovém objemu 21,7 miliardy korun. Náklady na boj s pandemií jsou vysoké, jen za testování zaplatila VoZP k 15. lednu 2021 celkem 353,9 milionu korun, celkové letošní náklady na očkování proti covid-19 odhaduje na půl miliardy korun. Péče je nemocnicím i ostatním zdravotnickým zařízením hrazena včas a současně je zajištěn větší přísun financí mj. na odměny zdravotníkům. V letošním roce plánujeme vynaložit celkem 23,9 miliardy korun. To vše navzdory ekonomické krizi, která s sebou zákonitě přinese také citelné snížení objemu peněz z odvodů na zdravotní pojištění.

VoZP je jedinou zdravotní pojišťovnou, která má zákonem danou povinnost zajistit zdravotní péči pro určitou profesní skupinu, a to pro vojáky Armády ČR a žáky vojenských škol. Má speciální programy k financování specializované zdravotní, rehabilitační i lázeňské péče pro vojáky, poskytuje preventivní péči v souvislosti s účastí českých vojáků v zahraničních misích atd.

„Nepřísluší nám komentovat politické záměry. Naším úkolem a prioritou je zajištění péče o naše pojištěnce ve všech více než 26 tisících smluvních zdravotnických zařízeních, která mnohdy s enormním nasazením zvládají vyčerpávající boj s pandemií. Pokud budeme mít k dispozici relevantní analýzu a podklady, o které se opírají úvahy o sloučení zdravotních pojišťoven, rádi k nim připravíme naše odborné stanovisko,“ uvedl generální ředitel VoZP Josef Diessl.

Podmínky pro případné sloučení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou popsány v příslušných právních předpisech, které je nutné respektovat.