• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

24. 10. 2018

Stanovisko Vojenské zdravotní pojišťovny k nálezům Ministerstev financí a zdravotnictví ČR z kontroly hospodaření VoZP v letech 2011 až 2016

S důsledky působení bývalého vedení pojišťovny v čele s MUDr. Karlem Šteinem se nynější management potýká od samého počátku. Přijali jsme množství nápravných opatření, jak jednorázových, tak systémových. Sporné nebo nevýhodné smlouvy s právnickými i fyzickými osobami byly vypovězeny. Pojišťovna však samozřejmě usiluje i o to, aby se domohla zpět finančních prostředků utracených na základě těchto smluv.

„Mnohá rozhodnutí bývalého vedení jsou předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR je k němu již v této fázi připojena jako poškozená. Neprodleně poté, co bude pravomocně prokázána škoda, vyčíslena její výše a určen ten, kdo ji způsobil, bude VoZP tuto škodu důsledně vymáhat na odpovědné osobě nebo osobách,“ upřesnil současný generální ředitel VoZP  Ing. Josef Diessl.

Od jeho nástupu do funkce rovněž VoZP usiluje o narovnání smluvních vztahů s protonovým centrem Praha (PTCC). „VoZP považuje smlouvu uzavřenou bývalým vedením v roce 2013 za neplatnou, neboť odporuje právním předpisům účinným od roku 2016, které poprvé konkretizovaly podmínky proplácení protonové terapie. Protože však PTCC opakovaně neakceptovalo návrhy VoZP na uzavření nové smlouvy, přistoupili jsme v zájmu zajištění právní jistoty k jednostrannému vypovězení původní smlouvy. V PTCC jsme rovněž provedli revizi, na základě které odečteme z úhrad péči vykázanou v rozporu se smluvním ujednáním,“ uvedl Josef Diessl.

Detailněji se VoZP nebude k výsledkům kontroly MF a MZ vyjadřovat do té doby, než budou pravomocně ukončena trestní řízení související s působením bývalého vedení pojišťovny.

 

Děkujeme za pochopení.