• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří

Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť
odběrových center a laboratoří

VoZP ČR se připojila ke garanci sítě odběrových center a laboratoří ve vztahu ke covid-19.

Z důvodu požadavku na udržení vysokého kvalitativního standardu diagnostického procesu vzniká státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná páteřní síť odběrových center a laboratoří, která je zohledněna v rámci smluvního vztahu s plátci (pojišťovnami). Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zajišťovaných zdravotních služeb a základní testovací kapacita.