• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Světový antibiotický týden
16.- 24. listopadu

Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví. Účinné, klinicky a epidemiologicky bezpečné používání antibiotik je tudíž společnou zodpovědností lékaře i pacienta. Cílem Světového týdne informovanosti o antibioticích je zvýšit celosvětové povědomí o odolnosti vůči antibiotikům a povzbudit osvědčené postupy mezi širokou veřejností, zdravotnickými pracovníky a veřejnými činiteli, aby se zabránilo dalšímu výskytu a šíření rezistence na antibiotika. 

Nejnovější údaje potvrzují, že v celé Evropské unii roste počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi a antibiotická rezistence tak významně ohrožuje veřejné zdraví. Uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace.

Kromě dále uvedených informačních a propagačních materiálů je možné další informace nalézt na webových stránkách obou kampaní:
- EAAD - Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí 
​- WAAW - Světové zdravotnické organizace.

Propagační materiály

​Informační kampaň o správném zacházení s antibiotiky
Sedm mýtů o užívání antibiotik
Antibiotická rezistence a COVID-19