• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Úrazům dětí v domácnosti se dá předcházet

 

Děti jsou naším největším pokladem a domov by pro ně měl být nejbezpečnějším místem na světě. Jenže to tak až příliš často není. Většina úrazů malých dětí a předškoláků se odehraje právě doma. Nejčastější příčinou úrazů dětí je nedostatečný dohled dospělých a to, že si děti nejsou schopny uvědomit, kde číhá nebezpečí. Dětem předškolního věku hrozí doma zejména pády, popáleniny a otravy. Kromě důsledného dohledu je třeba doma vytvořit dětem takové podmínky, aby se nebezpečí úrazu minimalizovalo. Pojďme si společně připomenout nejčastější nástrahy a taky užitečné rady, jak domácnost zabezpečit.

PÁDY

Pády představují téměř třetinu všech úrazů u malých dětí a předškoláků – nejčastěji si při nich poraní hlavu a obličej. Kromě pádů z výšek dochází často k úrazům v koupelně a v kuchyni a příčinou je kluzká podlaha, popřípadě vana.

Jak pádům předcházet

Schodiště vždy zabezpečte vhodným zábradlím, horní i dolní zábranou, protiskluzovými páskami. Do oken nainstalujte zábrany proti otevření více než 10 cm a zamezte dítěti přístup na balkon. Pořiďte si koberce a podložky s protiskluzovou úpravou, dětem dávejte vhodné domácí přezutí nebo protiskluzové ponožky. Nábytek s ostrými hranami chraňte ochrannými kryty, police a knihovny upevněte ke zdi, zabráníte tak převržení.

POPÁLENINY A OPAŘENINY

Dětem do tří let hrozí zejména opaření horkou tekutinou – nezřídka kávou. Popáleniny jsou třetí nejčastější příčinou smrtelných úrazů dětí.  Tyto úrazy jsou nejen velice bolestivé, ale vyžadují dlouhé léčení. Protože při strhnutí horké tekutiny bývá zasažena hlavně hlava, krk a hrudník, jsou trvalé následky pro dítě na viditelných místech zvlášť nepříjemné.

Jak předcházet popáleninám

Vhodné jsou vodovodní baterie s termostatem s maximální teplotou vody na 54 °C. Zápalky a zapalovače uschovávejte mimo dosah dětí. Při vaření využívejte hlavně zadní ploténky sporáku. Nejúčinnější ochranou je ohrádka na varnou desku. Pozor na ubrusy na stolech, nejlépe je vůbec nepoužívejte.

Elektrické spotřebiče nenechávejte zapojené, šňůry elektrických spotřebičů mějte mimo dosah dětí, elektrické zásuvky zaslepujte.

OTRAVY

Otravy hrozí zejména dětem ve věku 1 - 5 let. Nejčastěji se jedná o otravu léky nebo čistícími prostředky. Rizikovým místem z hlediska vzniku těchto zranění bývá kuchyně.

Jak předcházet otravám

Léky mějte na nepřístupném místě, nejlépe uzamčené. Chemické prostředky s bezpečnostními uzávěry uchovávejte vždy mimo dosah dětí a v originálních obalech. Nemějte doma jedovaté rostliny. Lednice by neměla obsahovat alkohol, léky či různé chemikálie.

Pro případ otravy mějte vždy v domácnosti černé uhlí (Carbosorb nebo Carbotox)

Optimální je mít v zásobě pro každé dítě v rodině jedno balení přípravku. V řadě případů podání několika tablet aktivního uhlí zamezí rozvoji příznaků otravy, nebo alespoň průběh otravy zmírní. Jestli je podání vhodné a co máte dělat dále, vám poradí dětský lékař nebo non-stop služba Toxikologického informačního střediska na tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Ještě jednou se rozhlédněte po své domácnosti a zkuste si identifikovat místa potenciálního nebezpečí pro vaše děti. Ta pak pokud možno upravte tak, aby nepředstavovala hrozbu. Jako inspiraci si můžete vyplnit následující orientační test Státního zdravotního ústavu, který vyhodnocuje bezpečnost domácnosti. A pokud neprojdete s vysokým počtem bodů, na nápravu není nikdy pozdě.