• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

VoZP podepsala memorandum o spolupráci s Vojenským fondem solidarity

Vojenská zdravotní pojišťovna podporuje Vojenský fond solidarity dlouhodobě. Svoji spolupráci stvrdily v pondělí 7. září 2020 v Domě armády Praha podepsáním Memoranda o spolupráci při podpoře Vojenského fondu solidarity. Za fond byla přítomna brigádní generálka Lenka Šmerdová a generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka. Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR reprezentoval generální ředitel Josef Diessl.

Obsahem memoranda je spolupráce obou subjektů při zlepšování kvality života vojáků, vojákyň a jejich rodinných příslušníků, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Pomoc také spočívá v podpoře dětí vojáků a vojákyň padlých či trvale handicapovaných v důsledku plnění služebních povinností a zmírnění negativních sociálních dopadů na rodiny v nejkritičtějším období. Pojišťovna se rovněž aktivně podílí na propagaci fondu, akcí konaných ve prospěch fondu a dalších aktivit, které přispívají k rozšíření povědomí o jeho činnosti.

„Vojenský fond solidarity spolupracuje s Vojenskou zdravotní pojišťovnou dlouhodobě. Pojišťovna nás podpořila v mnoha projektech a aktivitách. Za to jí patří velké poděkování. Podpisem memoranda bude naše spolupráce ještě intenzivnější,“ shrnula generálka Šmerdová.

“Podpis memoranda je pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu vyjádřením mimořádného postavení, které mezi jejími pojištěnci mají příslušníci resortu MO. Podpora vojáků, jejich rodinných příslušníků a veteránů je jednou z nejdůležitějších povinností, kterou pojišťovna vykonává.  Vyjma trvalého zajišťování zdravotní péče a zvláště pak jejího financování se nyní společně zaměříme i na větší propagaci fondu mezi našimi pojištěnci a posílíme i schopnost fondu při financování jeho provozních nákladů,“ zhodnotil ředitel Diessl.