• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

VoZP vrátí klientům přes 53 milionů korun

Vojenská zdravotní pojišťovna vrátí svým pojištěncům na doplatcích za léky za rok 2020 více než 53 milionů korun. Je to o 14 procent více než za rok 2019 a současně dosud nejvyšší částka, kterou pojišťovna na vratkách vyplatí. Tyto peníze se vracejí všem klientům, kteří překročili tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky na léky.

Ochranný limit je zákonem stanovená hranice, jejíž hodnota se liší podle věkové kategorie pojištěnců. Pokud na doplatcích v lékárnách zaplatí v jednom roce více, jejich zdravotní pojišťovna jim rozdíl vrátí. Nejníže – na 500 korun – je ochranný limit nastaven pro seniory nad 70 let, kteří za léky ročně utratí nevíce peněz. U mladších seniorů ve věku od 65 let a u dětí do 18 let je tato hranice 1 000 Kč a pro ostatní činí výše ochranného limitu za rok 5 000 Kč.

Od 1. ledna 2020 se dále na 500 Kč snížil limit u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Tito pojištěnci však musí zařazení do II. nebo III. stupně invalidity zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. Jinak pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku.

VoZP v roce 2020 vyplatí peníze za doplatky celkem 46 185 pojištěnců, z nichž naprostou většinu (43 784) tvoří senioři starší 65 let. Zbytek doplatků bude vrácen 470 dětem do 18 let a 1 931 lidem ve věku od 18 do 64 let vč. O rok dříve takto pojišťovna potěšila celkově 42 724 pojištěnců.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky ve výši doplatku na nejlevnější alternativu léku, který se podává stejným způsobem a obsahuje stejnou léčivou látku. VoZP tyto doplatky vrací svým klientům bankovním převodem či složenkou, a to čtyřikrát za rok, vždy za předešlé čtvrtletí.

 

 

1q2020

2q2020

3q2020

4q2020

 2020

 2020

 

vratky (tis. Kč)

vratky (tis. Kč)

vratky (tis. Kč)

vratky (tis. Kč)

Celkem tis. Kč

Celkem pojištěnců

nad 70

3865

9323

11737

13418

38343

35183

65-69

685

2055

3069

4004

9813

8601

18-64

229

1096

1560

2064

4949

1931

0-17

9

42

70

131

252

470

celkem

4788

12516

16436

19617

53357

46185

 

 

1q2019

2q2019

3q2019

4q2019

 2019

2019 

Detail

vratky (tis. Kč)

vratky (tis. Kč)

vratky (tis. Kč)

vratky (tis. Kč)

Celkem tis. Kč

Celkem pojištěnců

nad 70

3364

9279

10932

12789

36364

35102

65-69

354

1523

2398

3232

7507

6713

18-64

106

560

845

1169

2680

572

0-17

18

30

54

95

197

337

celkem

3842

11392

14229

17285

46748

42724