• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

VoZP vrátila klientům na doplatcích za léky přes 46 milionů, naprostou většinu seniorům

Vojenská zdravotní pojišťovna vrátila za loňský rok peníze za doplatky na léky 43 tisícům klientů v celkové hodnotě 46,7 milionu korun. To je o zhruba o 7 milionů více než v roce 2018 (nárůst o 19 %). Tyto peníze se vracejí všem klientům, kteří překročili tzv. ochranný limit na započitatelné doplatky na léky.

„Těch 46,7 milionu korun představuje v historii naší pojišťovny nejvyšší částku, kterou jsme klientům za doplatky na léky vrátili. Největší díl obdrželi klienti ve věku od 70 let, jimž jsme poslali zpět víc než 36 milionů korun. Věříme, že právě pro ně jsou tyto peníze nejpotřebnější,“ uvedl ředitel marketingu VoZP Josef Křivánek.

Ochranný limit na započitatelné doplatky na léky je zákonem stanovená hranice, jejíž hodnota se liší podle věkové kategorie pojištěnců. Pokud na doplatcích v lékárnách zaplatí v jednom roce více, jejich zdravotní pojišťovna jim rozdíl vrátí. Nejníže – na 500 korun – je ochranný limit nastaven pro seniory nad 70 let, kteří za léky ročně utratí nevíce peněz. U mladších seniorů ve věku od 65 let a u dětí do 18 let je tato hranice 1 000 Kč a pro ostatní činí výše ochranného limitu za rok 5 000 Kč.

VoZP v roce 2019 vyplatila celkem 42 724 pojištěnců, z nichž naprostou většinu (41 815) tvořili senioři starší 65 let. Zbytek doplatků byl vrácen 337 dětem do 18 let a 572 lidem ve věku od 18 do 64 let vč. O rok dříve takto pojišťovna potěšila celkově 38 367 pojištěnců. Meziročně se tedy počet klientů, kteří přesáhli ochranný limit, zvýšil o 11,4 %. 

Do ochranného limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky ve výši doplatku na nejlevnější alternativu léku, který se podává stejným způsobem a obsahuje stejnou léčivou látku. VoZP tyto doplatky vrací svým klientům bankovním převodem či složenkou, a to čtyřikrát za rok, vždy za předešlé čtvrtletí.