• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

Změna způsobu úhrady u ambulantních specialistů

 

Od 1. 1. 2019 přechází VoZP ČR u všech ambulantních specialistů, kterým byla stanovena předběžná měsíční úhrada (dále jen „PMÚ“) k novému způsobu úhrady!

Nově VoZP hradí dle vypočtené výše PMÚ a nevyužitý limit se převádí do dalšího měsíce. Celkový součet úhrady však nikdy nepřekročí celkový součet PMÚ k danému měsíci.

 

Příklad nového způsobu úhrady:

 

PMÚ stanoveno 10 000 Kč/měsíc

 

  • Leden   – péče za 5 000 Kč   – proplatí se pouze 5 000 Kč a zařízení zbývá 5 000 Kč do dalšího období (tzn. na únor celkem 15 000 Kč)
  • Únor     – péče za 7 000 Kč   – proplatí se pouze 7 000 Kč a zařízení zbývá 8 000 Kč do dalšího období (tzn. na březen celkem 18 000 Kč)
  • Březen – péče za 25 000 Kč – proplatí se pouze 18 000 Kč a do dalšího období se nepřevádí žádný limit

 

Celková výše PMÚ za leden až březen = 30 000 Kč (3 x 10 000 Kč).

Celkem skutečně proplaceno za leden až březen = 30 000 Kč.

 

Věříme, že nově nastavený způsob úhrady bude více reflektovat skutečnou míru vykázané péče a bude našimi smluvními partnery kladně přijat.