• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2022

 

OSVČ
Od 1. 1. 2022 činí minimální měsíční vyměřovací základ 19 445,50 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2022 se zvyšuje na 2 627 Kč (doposud 2 393 Kč).

Zálohu ve výši 2 627 Kč musí poprvé za leden 2022 uhradit osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které zahajují v roce 2022 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 627 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2022 do 8. 2. 2022.

OBZP
Protože se zvyšuje minimální mzda z 15 200 Kč na 16 200 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) v roce 2022 také pojistné na zdravotní pojištění na 2 187 Kč (dosud 2 052 Kč). Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2022 do 8. 2. 2022.

Zaměstnavatelé
Spolu se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2022 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění na 2 187 Kč (dosud 2 052 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2022, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2022, resp. do pondělí 21. 2. 2022.

Platba pojistného státem
Od 1. 1. 2022 se mění i platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od 1. 1. 2022 činí měsíční pojistné 1 967 Kč (doposud 1 767 Kč).