• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

OSVČ
Od 1. 1. 2023 činí minimální měsíční vyměřovací základ 20 162 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2023 se zvyšuje na 2 722 Kč (doposud 2 627 Kč).

Zálohu ve výši 2 722 Kč musí poprvé za leden 2023 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2023 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 722 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2023 do 8. 2. 2023.

OBZP
Protože se zvyšuje minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2023 pojistné z dosavadních 2 187 Kč na 2 336 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2023 do 8. 2. 2023.

Zaměstnavatelé
Spolu se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2023 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění na 2 336 Kč (dosud 2 187 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2023, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2023.

Platba pojistného státem
Od 1. 1. 2023 se mění i platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od 1. 1. 2023 činí měsíční pojistné 1 900 Kč.