• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

OSVČ
Od 1. 1. 2024 činí minimální měsíční vyměřovací základ 21 983,50 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2024 se zvyšuje na 2 968 Kč (doposud 2 722 Kč).

Zálohu ve výši 2 968 Kč musí poprvé za leden 2024 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2024 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 968 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

OBZP
Protože se zvyšuje minimální mzda ze 17 300 Kč na 18 900 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2024 pojistné z dosavadních 2 336 Kč na 2 552 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

Zaměstnavatelé
Spolu se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2024 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění na 2 552 Kč (dosud 2 336 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2024, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2024.

Platba pojistného státem
Od 1. 1. 2024 se mění i platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Měsíční pojistné činí 2 085 Kč.