• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

3. 6. 2019 

Zpracování podepsaných úhradových dodatků a výše kapitační platby

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky v letošním roce přistoupila k zásadním změnám procesu zpracování úhradových dodatků se snahou minimalizovat administrativní zátěž i na straně poskytovatelů zdravotních služeb. V současné době se finalizuje proces oběhu dokumentů, v této souvislosti si dovolujeme požádat o shovívavost k termínu zpracování podepsaných úhradových dodatků a související úpravy výše kapitací (ocenění akreditace ke vzdělávacímu programu MZ v oboru 001, 002 a školení prakt. lékařů v předatestační přípravě oboru 001, 002).

 

Navýšení kapitace, navázané na podpis úhradového dodatku 2019 v segmentu praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost, bude probíhat až od měsíce července dále, s tím, že předchozí měsíce budou samozřejmě dorovnány jednorázovým doplatkem zpětně.

 

S poděkováním za trpělivost

pracovníci VoZP