• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Preventivní prohlídka pro žáky vojenských škol

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: žákům vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, na preventivní lékařskou prohlídku či prohlídky nutné pro budoucí odbornou specializaci v Armádě ČR. Příspěvek lze poskytnout pouze jednou v roce, a to v maximální souhrnné výši 1000 Kč.

Za žáky do 18 let věku podává žádost o příspěvek jejich zákonný zástupce.

Co je třeba předložit: 

  • Vyplněnou a podepsanou žádost.

  • Doklad o úhradě preventivní zdravotní prohlídky či prohlídek, pokud jich žák vojenské školy absolvoval v jednom roce více. V takovém případě je nutné všechny tyto doklady předložit pohromadě k jedné žádosti. Žádost s doklady o úhradě je nutné předložit na kterémkoli kontaktním místě (osobně nebo poštou) nejpozději 31. 12. daného kalendářního roku.