• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Dioptrické brýle pro děti

až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za dva roky

Komu a na co?

Pojištěncům od 6 do dovršení 16 let na dioptrické brýle (obroučky i skla). Příspěvek se nevztahuje na samostatně zakoupené příslušenství ani na kontaktní čočky nebo na sluneční brýle bez dioptrických skel.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle (případně fotokopii dokladu o úhradě, pokud si originál potřebujete uschovat kvůli reklamaci).