• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Pohybové aktivity pro děti

až 1 000 Kč

Výše příspěvku: max. 1 000 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům do dovršení 18 let na pravidelné pohybové a sportovní aktivity 

Příspěvek pro dítě lze čerpat na následující aktivity:

cvičení rodičů s dětmi, základní tělesná příprava, atletika, hasičský sport, gymnastika (moderní i sportovní), fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, ricochet, volejbal, házená, basketbal, frisbee, lakros, sportovní šerm, běžecké lyžování, veslování, rychlostní kanoistika, kurz nordic walking, parkour s odborným vedením či dohledem (nikoli volný trénink za poplatek), jóga, pilates, tai-či, kalanetika, kondiční cvičení, core trénink, fitness, aerobic, spinning, tabata, zumba, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, balet, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, rehabilitační cvičení, jezdectví na koni, hipoterapie, lezectví na umělé stěně, golf, vzpírání, zápas, box, karate, judo, kung fu, aikido, taekwondo, džiu-džitsu, kendo, capoeira apod.

Příspěvek se vztahuje na pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity: úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, permanentky, nikoli však jednorázové vstupy, jednorázové startovné ani na úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet. Permanentka může být případně nahrazena nejméně deseti jednorázovými vstupenkami zakoupenými v rámci celistvého období max. 90 dnů v rámci kalendářního roku.

Příspěvek pro dítě nelze čerpat na:

  • plavání (viz samostatný příspěvek),

  • motoristické, akrobatické, letecké ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: sjezdové lyžování, snowboarding, skoky na lyžích, skeleton, skialpinismus, skiboby, skikros, sportovní boby a saně v koridorech, bruslení – lední ani na kolečkových bruslích (a to ani na kurzy bruslení), skateboarding, snowboarding, kiting, bungee-jumping, zorbing, kanoistika na divoké vodě, rafting, skoky na trampolíně, kaskadérství, paragliding, parašutismus, skálolezectví, vysokohorská turistika a ferraty, slézání ledových a vodních vodopádů, speleologie, potápění, freediving, freeriding apod.) ani na kurzy společenského tance, solárium, bowling, šipky, kulečník, šachy nebo na on-line kurzy pohybových aktivit,

  • regenerační aktivity (sauna, masáže, solná jeskyně, zábaly, laserová terapie, lymfodrenáž, terapie rázovou vlnou, akupunktura, akupresura, kryokomora apod).

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.