• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Poradenství pro rodiče dětí s duševní poruchou

až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům do dovršení 18 let na poradenské nebo konzultační služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění u dětského psychiatra, klinického psychologa nebo klinického logopeda ohledně dalšího postupu u léčených dětí (příspěvek není určen na samotnou terapii ani vyšetření dítěte, pouze na konzultace s rodičem/zákonným zástupcem o postupu léčby).

Příspěvek lze poskytnout na jednu nebo více služeb, avšak v maximální souhrnné výši 500 Kč.

Pozn.: Žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce na jméno a číslo pojištěnce dítěte, kvůli jehož zdravotnímu stavu byla daná konzultace poskytnuta.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě konzultačních nebo poradenských služeb ohledně dalšího postupu u léčených dětí u dětského psychiatra, klinického psychologa nebo klinického logopeda. Kopie dokladu může být ve formátu ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál výše uvedeného dokladu o úhradě.