• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Mužům od 40 let na preventivní vyšetření PSA z krve anebo ultrazvukové vyšetření prostaty, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.