• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Prevence kolorektálního karcinomu

až 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Všem pojištěncům na zakoupení samoodběrového testu k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo pojištěncům do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci kolorektálního karcinomu provedené ve zdravotnickém zařízení (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu z lékárny o úhradě samoodběrové testovací sady nebo kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu z lékárny (příp. kopii faktury z e-shopu lékárny) o úhradě samoodběrové testovací sady nebo doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.