• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Prevence v těhotenství a po porodu

až 2 000 Kč

Výše příspěvku: max. 2 000 Kč jednou v roce (rozhodující je datum na dokladu o úhradě)

Komu a na co?

Ženám v těhotenství a po porodu na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

 • screening genetických vad plodu, který si pojištěnka hradí sama,

 • 3D nebo 4D ultrazvukové vyšetření plodu,

 • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné (vč. on-line kurzů),

 • předporodní kurz (vč. on-line kurzů),

 • dentální hygiena (hygienické ošetření či instruktáž, nikoli stomatologické výkony ani dentální pomůcky či jiné zboží),

 • služby laktační poradkyně (až 6 měsíců po porodu).

Co je potřeba předložit?

 1. doklad o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu,

 2. doklad o úhradě 3D nebo 4D ultrazvukového vyšetření plodu,

 3. doklad o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,

 4. doklad o úhradě předporodního kurzu,

 5. doklad o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny spolu s kopií těhotenského průkazu žadatelky,

 6. doklad o úhradě služeb laktační poradkyně.

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál jednoho z dokladů uvedených výše.