• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Dětem od 1 roku do dovršení 16 let, u kterých byla diagnostikována porucha autistického spektra (nebo bylo vysloveno podezření na tuto diagnózu), pro které bude zakoupena on-line výuková platforma Simple Steps pro terapii autismu na oficiálních webových stránkách Simple Steps Autism ABA online training.

Pozn.: žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce na jméno a číslo pojištěnce dítěte.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie obou následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF):

    1. doklad o úhradě produktu Simple Steps.

    2. čestné prohlášení o tom, že dítěti bylo klinickým psychologem, psychiatrem, klinickým logopedem, praktickým lékařem pro děti a dorost nebo neurologem vysloveno podezření na jednu z diagnóz skupiny F84 (Pervazivní vývojové poruchy – dětský autismus, atypický autismus aj.), podepsané zákonným zástupcem dítěte – formulář si stáhněte ZDE.

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte kopii dokladu o úhradě produktu Simple Steps a podepsaný originál čestného prohlášení.