• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Sportovní a ozdravné pobyty

až 1 000 Kč

Výše příspěvku: max. 1 000 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na jednu z následujících možností:

  1. sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní, vč. dne příjezdu a odjezdu,

  2. letní pohybově zaměřený pobyt konaný v období od 24. 6. 2024 do 31. 8. 2024, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat na pobyty spojené s aktivním pohybem v přírodě (mimoměstské pobytové tábory) nebo zaměřené specificky na sport (v tomto případě vč. tzv. příměstských táborů). Příspěvek nelze čerpat na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné, počítačové apod.).

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDEPříloha musí být ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní potvrzení vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář žádosti a přiložte originál potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDE.

Upozornění: Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení.