• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

 

VoZP ČR nevyžaduje žádnou úhradu za poskytnutí informací běžného typu.

 

1. Kopírování, tisk a přímý materiál

 

● kopírování, tisk (černobíle)

 

A4 jednostranně 2,00 Kč

A4 oboustranně 4,00 Kč

A3 jednostranně 4,00 Kč

A3 oboustranně 8,00 Kč

 

● kopírování, tisk (barevně)

A4 jednostranně 4,00 Kč

A4 oboustranně 8,00 Kč

A3 jednostranně 8,00 Kč

A3 oboustranně 16,00 Kč

 

● kopírování na nosiče dat

USB flash disk 8 GB 150,00 Kč

USB flash disk 16 GB 200,00 Kč

USB flash disk 24 GB 250,00 Kč

USB flash disk 32 GB 300,00 Kč

 

2. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace

 

1 hodina 500 Kč bez DPH

 

3. Ostatní přímé náklady

● Ceny poštovních služeb se stanoví dle platného „Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s. p.“