7089_3611-prevence-skolni-sportovni-a-ozdravne-pobyty-cithumb

Školní sportovní a ozdravný pobyt nebo letní sportovní pobyt

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na jednu z následujících možností:

  1. sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní, vč. dne příjezdu a odjezdu,

  2. letní sportovně pohybový pobyt konaný v období 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné apod.).

 
Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář si stáhněte ZDE.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář si stáhněte ZDE. Aplikace umožní potvrzení vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář si stáhněte ZDE. Příloha musí být ve formátu PDF, pro převod fotografie do PDF můžete využít některou z volně dostupných skenovacích mobilních aplikací.

Upozornění: Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení.