ZLOUTENKA2

Očkování pro dobrovolné hasiče a celníky

Prevence žloutenky pro dobrovolné hasiče a celníky

Speciální příspěvek na očkování proti hepatitidě typu A

(nezapočítává se do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce)

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce

Komu a na co: členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) zařazeným do kategorií jednotek požární ochrany JPO II, JPO III a JPO V  a příslušníkům Celní správy České republiky na kteroukoli dávku vakcíny proti žloutence typu A nebo na tzv. booster (přeočkování). 

Příspěvek lze čerpat i na kombinovanou vakcínu proti hepatitidě A + B.

Co je třeba předložit:

  • Žádost (ZDE) obsahující u dobrovolných hasičů i potvrzení zřizovatele Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, že žadatel je zařazen do JPO II, JPO III nebo JPO V.
  • U celníků kromě žádosti (ZDE) také kopii průkazu příslušníka Celní správy ČR (služební průkaz celníka).
  • U příslušníků obou složek originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).

Podmínky čerpání příspěvků z fondu prevence si prosím přečtěte ZDE.

Formulář žádosti o příspěvek si stáhněte ZDE.