Podmínky čerpání příspěvků z programu Rodina vojáka

  • Pro program Rodina vojáka platí obdobně všeobecné podmínky programů prevence VoZP (přečtěte si je prosím ZDE), to znamená, že žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data uvedeného na dokladu o úhradě a příspěvky z programu Rodina vojáka se započítávají do limitu tří příspěvků na jednoho pojištěnce ročně.

  • Rodinný vztah k vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze (pojištěnci VoZP) dokládají partneři a zákonní zástupci dětí ve společné domácnosti čestným prohlášením, které je součástí žádosti o příspěvek. U žádostí podávaných on-line přes Klientský portál nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik se rodinný vztah ověřuje zadáním posledních deseti číslic z čísla průkazu pojištěnce (EHIC) vojáka či příslušníka aktivní zálohy.

  • V případě, že o příspěvek žádá voják v aktivní záloze, musí být pojištěncem VoZP.

  • V případě, že o příspěvek žádá manželka/manžel nebo partnerka/partner ve společné domácnosti, musí být pojištěn/a u VoZP, a pokud to je manžel(ka)/partner(ka) vojáka/vojákyně v aktivní záloze, pak musí být u VoZP pojištěn i tento člen/tato členka aktivní zálohy.

  • V případě, že o příspěvek žádá zákonný zástupce za dítě vojáka/vojákyně z povolání nebo v aktivní záloze, musí být dítě pojištěncem VoZP (a u dítěte vojáka/vojákyně v aktivní záloze musí být pojištěncem VoZP také on/ona).