• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Kdo může z programu čerpat:

 • voják/vojákyně v činné službě

 • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP

 • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP

 • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP

 • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP

Přečtěte si prosím podmínky.

Příspěvky

otevřít zavřít DENTÁLNÍ HYGIENA až 700 Kč

Výše příspěvku: max. 700 Kč jednou v roce

Na co: na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.
Pozn.: příspěvek na dentální hygienu mohou vojáci v činné službě nebo v aktivní záloze, kteří jsou současně válečnými veterány s osvědčením MO ČR, čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Válečný veterán, nikoli z obou.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

otevřít zavřít PLAVÁNÍ až 800 Kč

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce.

Na co: na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

 • Plaveckého kurzu.

 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii jednoho z následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF):

 1. Doklad o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.

 2. Doklad o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.

 3. Doklady o úhradě nejméně 10 jednorázových vstupenek s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

 4. Doklad o úhradě plaveckého výcviku.

 5. Doklad o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi (lze uplatnit pouze na dítě). 

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál jednoho z dokladů uvedených výše.

otevřít zavřít PRAVIDELNÝ POHYB až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Na co: na pravidelné pohybové aktivity jako jsou: základní tělesná příprava, cvičení rodičů s dětmi (pouze pro dítě), atletika, hasičský sport, gymnastika (moderní i sportovní), fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, ricochet, volejbal, házená, basketbal, frisbee, lakros, sportovní šerm, běžecké lyžování, veslování, rychlostní kanoistika, kurz nordic walking, parkour s odborným vedením či dohledem (nikoli volný trénink za poplatek), jóga, pilates, tai-či, kalanetika, kondiční cvičení, core trénink, fitness, aerobic, spinning, tabata, zumba, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, balet, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, rehabilitační cvičení, jezdectví na koni, hipoterapie, lezectví na umělé stěně, golf, vzpírání, zápas, box, karate, judo, kung fu, aikido, taekwondo, džiu-džitsu, kendo, capoeira apod.

Příspěvek se vztahuje na pravidelné pohybové aktivity: permanentky, úhrada za kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, nikoli však jednorázové vstupy, jednorázové startovné ani na úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet. Permanentka může být případně nahrazena nejméně deseti jednorázovými vstupenkami zakoupenými v rámci celistvého období max. 90 dnů v rámci kalendářního roku.

Příspěvek nelze čerpat na:

 • plavání (viz samostatný příspěvek výše),

 • motoristické, akrobatické, letecké ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: sjezdové lyžování, snowboarding, skoky na lyžích, skeleton, skialpinismus, skiboby, skikros, sportovní boby a saně v koridorech, bruslení – lední ani na kolečkových bruslích, skateboarding, snowboarding, kiting, bungee-jumping, zorbing, kanoistika na divoké vodě, rafting, skoky na trampolíně, kaskadérství, paragliding, parašutismus, skálolezectví, vysokohorská turistika a ferraty, slézání ledových a vodních vodopádů, speleologie, potápění, freediving, freeriding apod.) ani na kurzy společenského tance, solárium, bowling, šipky, kulečník, šachy nebo na on-line kurzy pohybových aktivit,

 • regenerační aktivity (sauna, masáže, solná jeskyně, zábaly, laserová terapie, lymfodrenáž, terapie rázovou vlnou, akupunktura, akupresura, kryokomora apod).

 Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF). Akceptovat lze rovněž doklady o úhradě minimálně 10 jednorázových vstupenek (např. do fitness centra) s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu.

Podmínky čerpání příspěvků z programu Rodina vojáka

 • Pro program Rodina vojáka platí obdobně všeobecné podmínky programů prevence VoZP, to znamená, že žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data uvedeného na dokladu o úhradě a příspěvky z programu Rodina vojáka se započítávají do limitu tří příspěvků na jednoho pojištěnce ročně.

 • Rodinný vztah k vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze (pojištěnci VoZP) dokládají partneři a zákonní zástupci dětí ve společné domácnosti čestným prohlášením, které je součástí žádosti o příspěvek. U žádostí podávaných on-line přes Klientský portál nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik se rodinný vztah ověřuje zadáním posledních deseti číslic z čísla průkazu pojištěnce (EHIC) vojáka či příslušníka aktivní zálohy.

 • V případě, že o příspěvek žádá voják v aktivní záloze, musí být pojištěncem VoZP.

 • V případě, že o příspěvek žádá manželka/manžel nebo partnerka/partner ve společné domácnosti, musí být pojištěn/a u VoZP, a pokud to je manžel(ka)/partner(ka) vojáka/vojákyně v aktivní záloze, pak musí být u VoZP pojištěn i tento člen/tato členka aktivní zálohy.

 • V případě, že o příspěvek žádá zákonný zástupce za dítě vojáka/vojákyně z povolání nebo v aktivní záloze, musí být dítě pojištěncem VoZP (a u dítěte vojáka/vojákyně v aktivní záloze musí být pojištěncem VoZP také on/ona).