STE1880-orez

Program Rodina vojáka

Příspěvky z tohoto programu mohou čerpat tito pojištěnci VoZP:

 • voják/vojákyně v činné službě
 • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
 • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
 • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
 • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP (příspěvek na střelecké pomůcky děti od 8 let)

Podmínky si prosím přečtěte ZDE.

PLAVÁNÍ až 800 Kč

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce.

Na co: na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).
Co je třeba předložit:
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte jeden z následujících dokladů:
 1. Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 2. Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 3. Originály dokladů o úhradě nejméně 10 jednorázových vstupenek s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.
 4. Originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku.
 5. Originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi (lze uplatnit pouze na dítě). 
 • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii dokladu uvedeného výše, který musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii dokladu uvedeného výše ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF, který musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. 


CVIČENÍ A REGENERACE nebo OCHRANNÉ POMŮCKY PŘI STŘELBĚ až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Na co: na jednu z následujících položek:

a) na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, jóga, hasičský sport, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, hipoterapie, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, lymfodrenáž, moderní gymnastika, parkour s odborným vedením či dohledem (nikoli volný trénink za poplatek), mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, motoristické, vodní, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, sportovní gymnastika, skoky na trampolíně, horolezectví, judo, box, karate, lyžování, bruslení, snowboarding, kiting, vodní slalom, rychlostní kanoistika, veslování, vzpírání, street parkour, freerunning, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

b) na pomůcky pro ochranu zraku a sluchu při střelbě: střelecké (balistické) brýle nebo příslušenství k nim (např. vyměnitelná skla, zorníky, obroučky, nožičky apod.), ochranná střelecká sluchátka (nikoli zátky do uší). Děti vojáků a členů AZ mohou tento příspěvek čerpat až od 8 let věku.
Pozn.: příspěvek na ochranné střelecké pomůcky mohou vojáci v činné službě nebo v aktivní záloze, kteří jsou současně válečnými veterány s osvědčením MO ČR, čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Válečný veterán, nikoli z obou.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu. Doklad o úhradě musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.


   DENTÁLNÍ HYGIENA až 700 Kč

Výše příspěvku: max. 700 Kč jednou v roce

Na co: na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.
Pozn.: příspěvek na dentální hygienu mohou vojáci v činné službě nebo v aktivní záloze, kteří jsou současně válečnými veterány s osvědčením MO ČR, čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Válečný veterán, nikoli z obou.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny, který musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF, který musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.

Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. On-line lze žádost podat přes Klientský portál VoZP (návod na registraci najdete ZDE) nebo přes mobilní aplikaci Zdraví na klik.