STE1880-orez

Program Rodina vojáka

Příspěvky z tohoto programu mohou čerpat tito pojištěnci VoZP:

 • voják/vojákyně v činné službě
 • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
 • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
 • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
 • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP (příspěvek na střelecké pomůcky děti od 8 let)

Podmínky si prosím přečtěte ZDE.

PLAVÁNÍ až 800 Kč

 
Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce.

Na co: na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).
Co je třeba přiložit k žádosti:
 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Jednu z následujících variant dokladu:
 1. Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 2. Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 3. Originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku.
 4. Originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi (lze uplatnit pouze na dítě).

 

CVIČENÍ A REGENERACE nebo OCHRANNÉ POMŮCKY PŘI STŘELBĚ
až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Na co: na jednu z následujících položek:

a) na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, jóga, hasičský sport, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, hipoterapie, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, lymfodrenáž, moderní gymnastika, parkour s odborným vedením či dohledem (nikoli volný trénink za poplatek), mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, motoristické, vodní, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, sportovní gymnastika, skoky na trampolíně, horolezectví, judo, box, karate, lyžování, bruslení, snowboarding, kiting, vodní slalom, rychlostní kanoistika, veslování, vzpírání, street parkour, freerunning, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

b) na pomůcky pro ochranu zraku a sluchu při střelbě: střelecké (balistické) brýle nebo příslušenství k nim (např. vyměnitelná skla, zorníky, obroučky, nožičky apod.), ochranná střelecká sluchátka (nikoli zátky do uší). Děti vojáků a členů AZ mohou tento příspěvek čerpat až od 8 let věku.
Pozn.: příspěvek na ochranné střelecké pomůcky mohou vojáci v činné službě nebo v aktivní záloze, kteří jsou současně válečnými veterány s osvědčením MO ČR, čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Válečný veterán, nikoli z obou.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu.

DENTÁLNÍ HYGIENA až 500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Na co: na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.
Pozn.: příspěvek na dentální hygienu mohou vojáci v činné službě nebo v aktivní záloze, kteří jsou současně válečnými veterány s osvědčením MO ČR, čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Válečný veterán, nikoli z obou.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.
 
 

Žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem.