veteran-header


Program Válečný veterán

OČKOVÁNÍ až 750 Kč

Výše příspěvku: max. 750 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Doklady za jedno očkování, které vyžaduje více dávek, nebo za více různých očkování absolvovaných v jednom roce  lze předložit pohromadě a proplatit do limitu 750 Kč. Lhůta 90 dnů se počítá od data na posledním dokladu o úhradě.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Kopii průkazu válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR nebo kopii osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR.
 • Originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.

PLAVÁNÍ až 750 Kč

Výše příspěvku: max. 750 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty).
 • Plaveckého kurzu.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Kopii průkazu válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR nebo kopii osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR.
 • Jednu z následujících variant dokladu:
 1. originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky,
 2. originál dokladu o úhradě o dobití čipu či karty na vstupy do bazénu,
 3. originál dokladu o úhradě plaveckého kurzu.

LÁZNĚ PO NÁVRATU Z MISE až 4000 Kč

Výše příspěvku: max. 4000 Kč jednou za 12 měsíců po návratu z mise

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR po dobu dvanácti měsíců od návratu ze zahraniční vojenské mise na úhradu lázeňského pobytu k regeneraci, pokud takový pobyt trvá nejméně pět dnů včetně dne nástupu. Za den ukončení činnosti válečného veterána v zahraniční vojenské misi se považuje den, který je uveden ve zmíněném osvědčení MO ČR.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Kopii platného osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR.
 • Originál dokladu o úhradě, z něhož musí být zřejmé, že pobyt byl uhrazen v zařízení se statutem lázní, a že služby byly poskytnuty ve prospěch válečného veterána.
 • Pro program Válečný veterán platí všeobecné podmínky programů prevence ZDE.
 • K žádosti o příspěvek je nutné vždy přiložit kopii osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR, případně průkaz válečného veterána (příspěvky na očkování a plavání).
 • Příspěvek na lázně po návratu ze zahraniční mise se nezapočítává do limitu tří příspěvků pro každého pojištěnce za rok.

Formulář žádosti najdete ZDE. Žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou.