benefit-klub-logo.png

BeneFit Klub

Členové BeneFit Klubu nakupují levněji

BeneFit Klub VoZP je program slev a výhod pouze pro registrované členy nad rámec programů prevence.

Žádné zdlouhavé sbírání bodů, BeneFit Klub nabízí přímý a snadný způsob, jak výhodně a pohodlně nakoupit.

Kdo může být členem

Členem BeneFit Klubu se může stát každý pojištěnec VoZP bez ohledu na věk nebo délku pojištění, který má vůči VoZP splněny všechny platební povinnosti a nepožádal o registraci k jiné zdravotní pojišťovně.

Přihlášku lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. Případně její kopii s vlastnoručním podpisem poslat e-mailem na info(na)vozp(tecka)cz nebo prostřednictvím naší facebookové stránky.

Členská karta s kódem

Každý člen BeneFit Klubu obdrží poštou členskou kartu, na níž je natištěn jeho unikátní kód. Ten bude zadávat při on-line nákupu produktů souvisejících se zdravím.

benefit-karticky2.jpg

Kde a jak uplatnit slevy

 

 

VoZP ČR si vyhrazuje právo měnit pravidla členství v BeneFit Klubu, poskytované výhody či ukončit platnost výhod při respektování smluvních ujednání uzavřených s partnery programu.

Chcete být členem BeneFit Klubu a čerpat výhody?

Stačí být klientem Vojenské zdravotní pojišťovny, vyplňte online přihlášku nebo nám zašlete vyplněný tiskopis poštou.