Program POHYB

 

PLAVÁNÍ až 400 Kč

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte jeden z následujících dokladů:
 1. Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 2. Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 3. Originály dokladů o úhradě nejméně 10 jednorázových vstupenek s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.
 4. Originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku.
 5. Originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte sken dokladu uvedeného výše. Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

  

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na pravidelné pohybové a vybrané regenerační aktivity 

Příspěvek pro dítě lze čerpat na následující aktivity:
cvičení rodičů s dětmi, základní tělesná příprava, atletika, hasičský sport, gymnastika (moderní i sportovní), fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, ricochet, volejbal, házená, basketbal, frisbee, lakros, sportovní šerm, kurz nordic walking, parkour s odborným vedením či dohledem (nikoli volný trénink za poplatek), jóga, pilates, tai-či, kalanetika, kondiční cvičení, core trénink, fitness, aerobic, spinning, tabata, zumba, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, rehabilitační cvičení, hipoterapie, solná jeskyně, dechová cvičení, rehabilitační laserová terapie, zábaly a zábalové koupele apod.

Pozn.: Příspěvek se vztahuje na pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity (úhrada za kroužky, kurzovné, poplatky za členství v oddíle či klubu, permanentky, nikoli však jednorázové vstupy ani na úhrady formou benefitních či zaměstnaneckých karet) a na vybrané regenerační či rehabilitační aktivity vhodné pro děti a dospívající.

Příspěvek pro dítě nelze čerpat na:

 • plavání (viz samostatný příspěvek),
 • saunu, masáže,
 • zimní, kontaktní, bojové, jezdecké, vodácké, motoristické, akrobatické ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: lyžování, snowboarding, bruslení – lední ani na kolečkových bruslích, skateboarding, snowboarding, kiting, zorbing, kanoistika, vodní slalom, rafting, veslování, skoky na trampolíně, lezectví, horolezectví, vzpírání, zápas, box, MMA, karate, judo, kung fu, aikido, taekwondo, džiu-džitsu, kendo, capoeira, potápění, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling, šipky, kulečník, šachy nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity. Doklad o úhradě musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Pro převod fotografie do PDF můžete využít některou z volně dostupných skenovacích mobilních aplikací.

 

 

CVIČENÍ A REGENERACE – DOSPĚLÍ až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 18 let na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, hasičský sport, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, hipoterapie, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, lymfodrenáž, moderní gymnastika, parkour s odborným vedením či dohledem (nikoli volný trénink za poplatek), mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, vodácké, motoristické, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, skoky na trampolíně, lyžování, bruslení – lední i na kolečkových bruslích, skateboarding, snowboarding, kiting, kanoistika, vodní slalom, rafting, veslování, lezectví, horolezectví, vzpírání, zápas, box, MMA, karate, judo, kung fu, aikido, taekwondo, džiu-džitsu, kendo, capoeira, potápění, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling, šipky, kulečník, šachy nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity. Doklad o úhradě musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Pro převod fotografie do PDF můžete využít některou z volně dostupných skenovacích mobilních aplikací.

 

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI až 250 Kč

Výše příspěvku: max. 250 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Co je třeba předložit: 

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

  

SPORTOVNÍ PŘILBA PRO DĚTI až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za tři roky.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 16 let  na sportovní ochrannou přilbu (helmu).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě sportovní ochranné přilby.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě sportovní ochranné přilby. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

 

ŠKOLNÍ POBYTY nebo LETNÍ SPORTOVNÍ POBYT až 500 Kč

 • Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

  Komu a na co: pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na jednu z následujících možností:

  1. sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní, vč. dne příjezdu a odjezdu,

  2. letní sportovně pohybový pobyt konaný v období letních prázdnin, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné apod.).

   
  Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář si stáhněte ZDE
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenované potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář si stáhněte ZDE .
   NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.

  Upozornění: Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení. 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO SENIORY až 300 Kč

 

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům ve věku 65 a více let na výdaje při nákupu doplňků stravy určených výlučně k podpoře zdraví kloubů a jejich správné funkce a k prevenci artrózy (přípravky s kolagenem či glukosamin sulfátem), které byly zakoupeny v lékárně. 

Příspěvek není určen na jiné než kloubní doplňky. Nelze jej tedy využít např. na přípravky k prevenci úbytku kostní hmoty (osteoporózy), vitamíny, hořčík apod. Příspěvek lze čerpat pouze na doplňky stravy, nikoli na registrovaná léčiva (léčivé přípravky).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě kloubního přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele o příspěvek.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad z lékárny o úhradě kloubního přípravku. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.